Darbuotojai Darbuotojų kaita
9,6%
2016
7,7%
2017
Sumažėjo -19.8%
aplinkosauga CO2 emisija, vidutinis tonų per mėnesį
132
2016
120
2017
Sumažėjo -9.1%
Veikla apyvarta. tūkst. eur
9,016
2016
10,802
2017
Padidėjo 19.8%

VSA VILNIUS
KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS
BEI SVEIKATOS
POLITIKA


UAB „VSA Vilnius“ kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika atitinka įmonės vertybes. Jomis vadovaujamės kiekvieną dieną priimdami sprendimus, bendraudami su Klientais bei partneriais. UAB “VSA Vilnius” strateginis tikslas – teikti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas Vilniui ir visai Lietuvai. Svarbiausi mūsų bendrovės vykdomos veiklos prioritetai:
1. Klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas;
2. Nuolatinis kokybės gerinimas teikiant įvairių atliekų tvarkymo paslaugas.

Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos įgyvendinimo ir palaikymo pagrindiniai principai, įsipareigojimai:

1. našus ir kokybiškas darbas visuose padaliniuose;
2. nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
3. pastovus darbo sąlygų darbuotojams gerinimas;
4. darbuotojų atsakomybės už atliktą darbą ugdymas;
5. įmonėje vykstančių procesų analizavimas;
6. sistemingas įmonės veiklos planavimas;
7. taikyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją;
8. atitikti įmonės veiklai taikomiems teisiniams reikalavimams;
9. gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą, mažinti riziką susirgimams ir traumoms.
10. gamtos ir gamtinių išteklių tausojimas ir to skatinimas.
11. Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetikos šaltinius.
UAB ,,VSA Vilnius” vadovybė įsipareigoja: Nuolat tobulinti kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos vadybos (ISO14001) ir darbo saugos ir sveikatos vadybos sistemų (ISO 45001) standartus, nustatyti konkrečius ir realius tikslus ir juos įgyvendinti. Tobulindami standartus, vadovaujamės minimų standartų aprašais.

paslaugų
kokybė

Bendrovė “VSA Vilnius” yra įsidiegusi tarptautinius kokybės standartus: ISO 9001:2015 (LT, EN); ISO 14001:2015 (LT, EN); ISO 45001:2018 (LT, EN). Išduoti sertifikatai pažymi, jog nepavojingų atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų tvarkymas, statybinių atliekų tvarkymas ir perdirbimas, teritorijų valymas, konfidencialių dokumentų naikinimas bei nuotekų išvežimas atitinka kokybės vadybos reikalavimus.

Skaidri veikla

Kaip įmonė neturime išskirtinių šiltnamio” sąlygų, esame nepakantūs korupcijai, protekcionizmui, mokesčių slėpimui (dalyvaujame Baltosios bangos” iniciatyvoje). Sąžiningai konkuruojame dėl galimybės teikti paslaugas būtent Jums.

Skaidri veikla

Pagrindiniai mūsų įmonės skaidrios veiklos principai, kurių laikomės:

lentelė

 

Skaidrumas ir antikorupcija – vertiname sąžiningą ir atvirą konkurenciją, laikomės teisės aktų bei palaikome profesionalius ir skaidrius santykius su klientais, verslo partneriais bei tiekėjais.

Skaidraus ir atsakingo verslo praktika su kitais rinkos dalyviais dalinomės organizacijos „TRACE International“ Vilniuje organizuotame renginyje „Anti-Bribery Workshop“ (2016 m.). Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuotame seminare kalbėjome aktualiais antikorupcijos klausimais. Aktyviai dalyvaujame „Baltosios bangos“ veikloje, skleidžiame skaidraus ir atsakingo verslo principus įvairiose viešose iniciatyvose („Atsakingo verslo pusryčiai“, „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ ir kt.).

Susilaikome nuo bet kokių paramos formų politinėms partijoms.

Netoleruojame jokių neoficialių verslo sandorius palengvinančių mokėjimų (angl. facilitation payment). („Palengvinimo mokėjimais“ laikomi mažos vertės, neoficialūs mokėjimai, mokami dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, dėl kurios fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys kreipiasi į bendrovę bei gali ją gauti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka).

Vykdydami korupcijos prevencijos veiklą, bendrovės darbuotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai, bendradarbiavimo ar kitokio pobūdžio santykiai, taip pat visuomenės narius, prašome pranešti informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus elektroniniu paštu info@vsa.lt. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga. Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Saviraiškos laisvė – gerbiame ir saugome savo klientų teisę į saviraišką ir privatumą.

Asmens privatumas – saugome asmens duomenis ir užtikriname asmens privatumą. Tvarkome tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina, atsižvelgiant į nustatytus duomenų tvarkymo tikslus, bei griežtai laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Darbuotojų sauga ir sveikata – nuolat rūpinamės savo darbuotojų sveikata ir sauga. Tikime, kad nelaimingų atsitikimų, traumų, profesinių ligų, kenksmingų sąlygų galima darbe išvengti, o tik sveikas ir kupinas jėgų žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą, patirti darbo ir kūrybos teikiamą džiaugsmą.

Reikalavimai tiekėjams – dirbame su tiekėjais ir partneriais, kurių požiūris į tvarų ir atsakingą verslą sutampa su mūsų vertybėmis.

Aplinkosauga – patys dirbdami šioje srityje daug dėmesio skiriame aplinkosaugai: stengiamės kasmet mažinti naudojamų išteklių kiekį, skatiname tausoti aplinką savo darbuotojus, partnerius bei tiekėjus. Rinkdamiesi mūsų paslaugas klientai tiesiogiai prisideda prie gamtos saugojimo, išteklių tausojimo, atliekų perdirbimo.

Atsakingas verslas ir žmogaus teisių apsaugames skatiname savo darbuotojus, klientus, verslo partnerius ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie bet kokius susirūpinimą keliančius mūsų politikų nesilaikymo atvejus.

Mūsų etikos kodeksas.