Darbuotojai Darbuotojų kaita
9,6%
2016
7,7%
2017
Sumažėjo -19.8%
aplinkosauga CO2 emisija, vidutinis tonų per mėnesį
132
2016
120
2017
Sumažėjo -9.1%
Veikla apyvarta. tūkst. eur
9,016
2016
10,802
2017
Padidėjo 19.8%

VSA VILNIUS
KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS
BEI SVEIKATOS
POLITIKA


UAB „VSA Vilnius“ kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika atitinka įmonės vertybes. Jomis vadovaujamės kiekvieną dieną priimdami sprendimus, bendraudami su Klientais bei partneriais. UAB “VSA Vilnius” strateginis tikslas – teikti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas Vilniui ir visai Lietuvai. Svarbiausi mūsų bendrovės vykdomos veiklos prioritetai:
1. Klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas;
2. Nuolatinis kokybės gerinimas teikiant įvairių atliekų tvarkymo paslaugas.

Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos įgyvendinimo ir palaikymo pagrindiniai principai, įsipareigojimai:

1. našus ir kokybiškas darbas visuose padaliniuose;
2. nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
3. pastovus darbo sąlygų darbuotojams gerinimas;
4. darbuotojų atsakomybės už atliktą darbą ugdymas;
5. įmonėje vykstančių procesų analizavimas;
6. sistemingas įmonės veiklos planavimas;
7. taikyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją;
8. atitikti įmonės veiklai taikomiems teisiniams reikalavimams;
9. gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą, mažinti riziką susirgimams ir traumoms.
10. gamtos ir gamtinių išteklių tausojimas ir to skatinimas.
11. Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetikos šaltinius.
UAB ,,VSA Vilnius” vadovybė įsipareigoja: Nuolat tobulinti kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos vadybos (ISO14001) ir darbo saugos ir sveikatos vadybos sistemų (ISO 45001) standartus, nustatyti konkrečius ir realius tikslus ir juos įgyvendinti. Tobulindami standartus, vadovaujamės minimų standartų aprašais.

paslaugų
kokybė

Bendrovė “VSA Vilnius” yra įsidiegusi tarptautinius kokybės standartus: ISO 9001:2015 (LT, EN); ISO 14001:2015 (LT, EN); ISO 45001:2018 (LT, EN). Išduoti sertifikatai pažymi, jog nepavojingų atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų tvarkymas, statybinių atliekų tvarkymas ir perdirbimas, teritorijų valymas, konfidencialių dokumentų naikinimas bei nuotekų išvežimas atitinka kokybės vadybos reikalavimus.

Paslaugų kokybė

UAB VSA Vilnius” Tobuliname veiklos procesus, keliame kvalifikaciją, kiekvieną dieną koreguojame maršrutus, nes tai ne tik taupo Jūsų ir mūsų pinigus, bet ir gerina paslaugų kokybę bei garantuoja tyresnį orą Vilniaus mieste. Prie to prisideda ir mūsų vairuotojai, specialiai apmokyti draugiško aplinkai vairavimo.