ŠIRVINTŲ RAJONO GYVENTOJŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO 2019 M. 05 MĖN. – 2020 M. 04 MĖN. GRAFIKAS   2019 m. 2020 m.  
Maršruto pavadinimas Vietovės Atliekų rūšis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis  
Šešuolėlių I ZIBALŲ SEN. Aukštadvario k., Degsnių k., Juozapavos k., Jusiškio k., Kiauklių k., Kiemelių k., Kriaunų k., Naidelių k., Naidų k., Pažūsių k., Rubikonių k., Šafarnės k., Šešuolėlių I k., Šventakalnio k., Vaitkuškės k., Žiūrų k. Mišrios komunal. 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 2 6  
Čiobiškio ČIOBIŠKIO SEN. Babriškėlio k., Babriškio k., Bartasiūniškio k., Brazelių k., Burniškių k., Čiobiškio k., Grebliaučiznos k., Janionių k., Juknonių k., Kaimenkos vs., Kamaikos vs., Labūnavos k., Lapelių k., Padvarių k., Pigonių k., Rusių Rago k., Skruzdėlių k., Spietiškių k., Sporų vs., Stepanavos k., Strazdų k., Toliotiškio k., Žvagakalnio k. Mišrios komunal. 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 3 7  
Vileikiškių MUSNINKŲ SEN. Daciūnų k., Katūniškių k., Lydekupės vs., Padubės k., Pigačių k., Plotų vs., Rusteikiškių k., Sakalninkų k., Smailių k., Stakaučiznos vs., Taučiulių k., Užušilių k., Vileikiškių k.
ŠIRVINTŲ SEN. Beržės k., Dailidžionių k., Darmožarų k., Kančiūnų k., Lapšių k., Rimučių k. Surgėlių k.
Mišrios komunal. 1 5 3 7 4 2 6 4 1 5 4 1  
Družų GELVONŲ SEN. Cegelnės k., Dabužynės k., Gelvankos vs., Juodagalviškių vs., Karališkių k., Išeriškių k., Laplierių k., Maželių k., Mikalajūnų k., Neveronių k., Pramislavos k., Raudonkos vs., Sabališkių k., Savingės vs., Šeiniūnų k., Staravygalos k., Tilvikų k.
ŠIRVINTŲ SEN. Barzdžių k., Dainių k., Družų k., Dubių k., Gorupės vs., Grigaliūnų k., Grinių k., Gudeliškių k., Kairionių k., Koltynės k., Levainių k., Liūnų I k., Meižių k., Pagojo vs., Paširvinčio vs., Pikūnų k., Prienų k., Sapnų vs., Saveikiškio I k., Saveikiškio II k., Šilelių k., Šniponių k., Ūdaros k., Vebronių k., Vindeikių k., Žvirblių k.
Mišrios komunal. 2 6 4 1 5 3 7 5 2 6 5 2  
Avižonių ŠIRVINTŲ SEN. Astikų vs., Avižonių k., Černiškių k., Daciūnų k., Juodelių k., Kantrimiškio k., Kazliškių k., Kielių k., Lipuvkos vs., Pablendžio k., Padaciūnų k., Pailgių vs., Puorių k., Rosachalinos vs., Roskošnės vs., Žindulių k.
JAUNIŪNŲ SEN. Šalkiškių k.
MUSNINKŲ SEN. Aleksandravos vs., Bajoriškio k., Bareikiškių k., Daubariškio vs., Kaimynų k., Limarninko k., Mantagališkių k., Pagojo vs., Stanislavuvkos vs., Svietiškių k., Viršuliškių k., Žadžių k.
Mišrios komunal. 3 7 5 2 6 4 1 6 3 7 6 3  
Alionių ALIONIŲ SEN. Adolinos k., Alionių I k., Alionių II k., Bajorų k. (Pušų g.), Bakaniškių vs., Boruvkos k., Būdos k., Gervėčių k., Joniškio vs., Juodkų k., Krašienos k., Kvakšių k., Markūnų vs., Miegučių k., Nugarų vs., Ožiškių k., Pagirių k., Pamūsės k., Pokiškių k., Ramaškonių k., Skauradų k., Sofos vs.,Trimputiškių k., Vičiūnų k., Zigmantų vs.
ŠIRVINTŲ SEN. Peliškiškių vs., SB Vasara, Nečionių k. (Meldų g.)
Mišrios komunal. 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 9 13  
Širvintų ŠIRVINTŲ MIESTO SEN. Individualios valdos Širvintų mieste Mišrios komunal. 14; 28 11; 25 9; 23 13; 27 10; 24 8; 22 12; 26 10; 24 14; 28 11; 25 10; 24 14; 28  
Kabaldos ŠIRVINTŲ SEN. Kabaldos k., Kriaunaitiškių vs., Paširvinčio k., Širvintėlių k. Mišrios komunal. 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 11 8  
Kernavės KERNAVĖS SEN. Ardiškio k., Boguliubos vs., Čirkų k., Dailidžionių k., Dailidžionių vs., Dailidžių vs., Kalnynų k., Kernavės mstl., Klišabalės k., Kryžiaukos I k., Kryžiaukos II k., Kunigiškių I k., Kunigiškių II k., Mitkiškių vs., Paežerėlio vs., Pakalniškių k., Pazaltarūnų vs., Poguliankos vs., Ramoniškių I k., Ramoniškių II k., Rudeikiškių k., Semeniškių k., Sutkiškių k., Valiukiškių k., Vičiūnų k., Zaltarūnų k. Mišrios komunal. 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 12 9  
Jauniūnų JAUNIŪNŲ SEN. Antanaičių k., Antanėlių k., Darkuškių k., Diržioniškių k., Godiškių k., Griciūnų k., Gudulinės k., Jauniūnų k., Juodės k., Karšūnalaukio k., Klonėnų vs., Krūmėniškių k., Kubiliškių k., Levaniškių k., Liukonių vs., Medžiukų k., Meiliakalnio k., Mešliukų k., Nukovščiznos vs., Pavasarėlių k., Petriškių k., Pociūnų k., Sakalniškių k., Salų k., Turlojiškių k., Variekos k., Viršulių k. Mišrios komunal. 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 13 10  
Zibalų ZIBALŲ SEN. Anciūnų k., Antininavos k., Bajorkampio k., Beivydžių k., Drublionių k., Groblės k., Karališkių k., Kruznių k., Kyvonių k., Levaniškio I k., Levaniškio II k., Limonių k., Matukų k., Medilių k., Medinų k., Navasiolkų III k., Pariešių k., Ragaunės k., Staškūniškio k., Sudokių k., Tarniškių k., Topeliškio k., Vazgūnų k., Veiveros k., Zibalų k., Zibalų mstl.
Širvintų sen. Groblės vs.
Mišrios komunal. 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 16 20  
Musninkų MUSNINKŲ SEN. Kaimynėlių k., Kaukiškio k., Krapiliškių k., Krunų k., Liuliškių k., Mikailiškio k., Minčiukų k., Musninkų k., Musninkėlių k., Narvydiškio k., Rusokų k., Šafarnės vs., Varnalėšų k., Trakų vs., Virvyčių k., Vyšnialaukio k. Mišrios komunal. 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 17 21  
Bagaslaviškio GELVONŲ SEN. Bagaslaviškio k., Bagaslaviškio mstl., Bagaslaviškio vs., Boleslavos vs., Dobrovolės vs., Dūdų k., Dvejokų vs., Gelvės vs., Kangedų k., Kažėniškių vs., Lemantaučiznos vs., Palionės vs., Pyplių k., Sedūnų k., Špokiškio k., Totoriškio k., Žičkų k.
ŠIRVINTŲ SEN. Alekniškio vs., Aukštūjų vs.,Bredėnų k., Čiurkiškių k., Gelvonėlių k., Girelės vs., Grigiškių k., Jakūbonių k., Jasiškių k., Jaskaudžių k., Kelpšiškių vs., Motiejūnų k., Nartakų k., Raistalindžių k., Šeipūnų k., Šiaulių k., Trejokų k., Vaiškūnų k., Vaidžiuliškių k., Vėjalkos k., Vytinės k..
Mišrios komunal. 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 18 15  
Liukonių GELVONŲ SEN. Davonių k., Garliaučiznos k., Lapiškių I k., Lapšių k., Lesčiūnų k., Liukonių k., Mantinionių k., Markūnų k., Maskoliškių k., Paberžės k., Pasodninkų k., Pusilgiškių k.,Senadvarių k., Žaigaičių k.
MUSNINKŲ SEN. Antanošos k., Gataukiškio k., Juodonių k., Mantinionių k., Paširvinčio k., Pažydės k., Santariškių k., Sapnų k., Ulšiškių k., Vindeikių k., Vinkšnabraščio k.
Mišrios komunal. 16 20 18 15 19 17 21 19 16 20 19 16  
Bartkuškio JAUNIŪNŲ SEN. Bartkuškio k., Draučių k., Graužių k., Ilgabradės k., Jauniūnėlių k., Juodės k., Meiliūnų k., Osinuvkos k., Pajuodėlės vs., Pajuodžių k., Papiernios k., Paspėrių k., Plikiškių k., Sasnuvkos vs., Skėterių k., Užublendžių k., Žarnavagių k. Mišrios komunal. 17 21 19 16 20 18 15 20 17 21 20 17  
Šešuolėlių II ALIONIŲ SEN. Arliškių k., Bajorų k.(Bajorų g.), Diskavos k., Drazdiškių vs., Gakos k., Jonių k., Juodiškų k., Magūnų k., Maišelių k., Mickonių k., Pajuodžių k., Palkių k., Paluknės k., Rudžionių k., Šlevėtrų k., Staniškių k., Tarautiškių k., Trapelių k., Zdoniškių k.
ŠIRVINTŲ SEN. Bilotų k., Cegelnės vs., Dubelių k., Gavėnių k., Kazliškių k., Liepinės vs., Motiejūnų k., Nečionių k., Pabiločių k., Verbiliškių k., Žėplos k.
ZIBALŲ SEN. Gaidelių vs., Laužiškio vs., Navasiolkų I k., Navasiolkų II k., Nečionių k. (Elektrinės g., Motiejūnų g.), Šešuolėlių II k., Ūlyčėlės k.
Mišrios komunal. 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 23 27  
Žemosios Viesios ŠIRVINTŲ SEN. Akmenių k., Augūnijos k., Banišonių k., Barčių k., Degusio Kelmo vs., Dūdiškių k., Juozapavos k., Kalnalaukio k., Kazareskos k., Liaurų k., Liūnų II k., Naujapilio k., Navasiolkų k., Nečionių k., Santakio k., Širvintų k., Senųjų Viesų k., Spadviliškių k., Varanavos k., Zasino k., Žemųjų Viesų k. Mišrios komunal. 22 26 24 28 25 23 27 30 22 26 25 22  
Gelvonų GELVONŲ SEN. Bagdyšių k., Gelvonų k., Gelvonų mstl., Grežėniškių k., Gurų vs., Januvkos vs., Kaliakiemių k., Lapiškių II k., Linamargio vs., Mančiušėnų k., Pagojo vs., Paširvinčių k., Praniukų k., Šarkaičių k., Šiliankos vs., Šmukštų vs., Žieveliškių k., Zubelių k., Žuvinčių k. Mišrios komunal. 23 27 25 22 26 24 28 31 23 27 26 23  
Šiaulių JAUNIŪNŲ SEN. Balkūnų k., Barskūnų k., Eičiūnų k., Lauryniškių k., Pakalniškių k., Ramoniškių k., Šalkiškių k., Šiaulių k., Steporių k., Ūlyčėlių k., Verbalaukio vs., Viršūniškių k., Žibėnų k.
Alionių sen. Kvakšių k. (Svajonių g.)
Mišrios komunal. 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 27 24  

Koteinerius vežimo dieną reikia išstumti iki 7:00 val., paimti – po 22:00 val.Kilus klausimų, prašome kreiptis nemokama telefono linija darbo dienomis (nuo 8 iki 17 val.) – 8 800 00888 arba el. paštu sirvintos@vsa.lt

Kaimai, kurie priskiriami kitiems maršrutams nuo 2019 m. gegužės mėnesio:
Nečionių k. Meldų g. priskiriama  Alionių maršrutui
Nečionių k. Elektrinės g. ir Motiejūnų g. priskiriamos Šešuolėlių II maršrutui
Peliškių vs., ir SB Vasara priskiriama Alionių maršrutui
Cegelnės vs., Nečionių k. ir Kazliškių k. priskiriami Šešuolėlių II maršrutui
Juodės k. priskiriamas Jauniūnų maršrutui.
Kvakšių k. (Svajonių g.) priskiriamas Šiaulių maršrutui.

Maršrutų dienų keitimas:
Vileikiškių maršrutas –  I mėnesio sav. Trečiadienis
Širvintų miesto maršrutas – II ir IV mėnesio sav. Antradienis
Kernavės maršrutas – II mėnesio sav. Ketvirtadienis
Bagaslaviškio maršrutas – III mėnesio sav. Trečiadienis

Dažniausiai užduodami klausimai apie komunalinių atliekų tvarkymą Širvintų r.

Kur turėčiau kreiptis pastebėjus klaidą mokėjimo pranešime?

Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, surinkimo kontrolę vykdo UAB „Širvintų šiluma“. Jei mokėjimo pranešime yra netikslumų, prašome kreiptis tel. (8 382) 51 591 arba el. paštu atliekos@sirvintusiluma.lt.
Kur turėčiau kreiptis, jei man neišvežė komunalinių atliekų?

Dėl neišvežtų komunalinių atliekų prašome kreiptis į mus – UAB „VSA Vilnius“ – el. paštu saskaitos@vsa.lt ir el. laiške nurodykite Jūsų konteinerio specialų identifikavimo numerį arba el. paštu atsiųskite informacinio lipduko su minėtu numeriu nuotrauką. Konteineriui priskirtą unikalų numerį rasite priklijuotą ant Jūsų konteinerio. Taip pat įvardinkite adresą, kuriuo teikiamos paslaugos.Arba skambinkite nemokama telefono linija darbo dienomis (nuo 8 iki 17 val.) – 8 800 00888.
Kodėl vežėjas neišvežė komunalinių atliekų?

Komunalinių atliekų vežėjas turi teisę netuštinti komunalinių atliekų konteinerio, jei konteineris buvo pripildytas netinkamų atliekų.Atliekų vežėjas turi teisę neištuštinti konteinerio, jeigu atliekų turėtojas nepristato atliekų surinkimo konteinerio į suderintą konteinerių ištuštinimo vietą nustatytu laiku arba konteineris yra fiziškai nepasiekiamas.Prašome atliekų turėtojų užtikrinti, kad komunalinėms atliekoms skirtuose konteineriuose būtų kaupiamos tik šiems konteineriams skirtos atliekos bei užtikrinti tinkamą ir saugų privažiavimą bei priėjimą prie konteinerių.