Esame nepakantūs korupcijai, protekcionizmui, mokesčių slėpimui, sąžiningai konkuruojame dėl galimybės teikti paslaugas. Aktyviai dalyvaujame asociacijų veiklose, organizuojamose iniciatyvose, prisidedančiose prie socialiai atsakingos veiklos skatinimo.

skaidrumas

Kontrolė – atsakomybė – rezultatai. Vertiname ir savo darbuotojų atsakingą požiūrį į vykdomas pareigas. Savo darbe vadovaujamės principu „kur atliekama daug techninių užduočių, reikalinga kontrolė“, kitaip nesugebėtume užtikrinti aukštos klientams teikiamų paslaugų kokybės. Visa įmonės teritorija yra filmuojama vaizdo kameromis, kurių dėka viską stebėti galima vos kelių mygtukų paspaudimu – tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Įvairių informacinių technologijų pagalba turime galimybę tiesiog telefone sekti pardavimų eigą, koordinuoti naujus užsakymus, matyti, per kiek laiko išsprendžiamos klientų pateiktos užklausos, sureaguojama į skundus. Mūsų darbo prioritetai – operatyvumas, reguojant į klientų užklausas ar poreikius, ir atliekamų užduočių kokybė. Nekontroliuodami šių procesų kasdien skaičiuotume neišvežtus konteinerius, nesureaguotus klientų prašymus, į sąvartynus greičiausiai iškeliautų prastai išrūšiuotos atliekos. Pasitikime savo darbuotojais, bet kartu tikime, kad suvaldyti tokius operacijų mastus be kontrolės priemonių – neįmanoma.

Klientų aptarnavimas. Grįžtamasis ryšys iš klientų mums ypač svarbus – 2015 m. įdiegėme klientų aptarnavimo standartą, o siekdami užtikrinti bendrovės veiklos skaidrumą, teikiamų paslaugų kokybę bei vieningas bendravimo normas (tiek bendraujant viduje tarp darbuotojų, tiek bendraujant su klientais ir partneriais), vadovaujamės įmonės etikos kodeksu. Nuo 2014 m. įmonėje veikia Klientų lūkesčių grupė, kurioje darbuotojai iš skirtingų skyrių stengiasi kuo operatyviau išspręsti visas, iš klientų skirtingomis priemonėmis (telefonu, el. paštu, paštu, autoatsakikliu) gaunamas ir registruojamas problemas.
„Savaitgalio vyrų komanda“. Nuo 2014 metų savaitgaliais klientų aptarnavimo eigą ėmė prižiūrėti speciali „Savaitgalio vyrų komanda“, sudaryta iš administracijos darbuotojų, kurie savaitgaliais, švenčių dienomis operatyviai sprendžia aptarnaujančiam personalui kylančias problemas, kad klientai būtų aptarnauti ir kokybiškai, ir laiku, be jokių trukdžių ir klaidų.

 

Atvirų durų dienos. Atvirumą visuomenei rodome rengdami atvirų durų dienas pageidaujančioms apsilankyti mūsų teritorijoje ikimokyklinių įstaigų, mokyklų, kolegijų ar klientų grupėms. Viešojoje komunikacijoje (per žiniasklaidos priemones, socialinės medijos priemonėse) mokome ir skatiname rūšiuoti, tausoti gamtos išteklius, taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas, energetikos šaltinius, skleidžiame ekologiško, taupaus gyvenimo tradicijas, pristatome šiukšliavėžio profesiją, kalbame apie nelegalių sąvartynų veiklą, kuriuose užkasant atsikratoma statybinių atliekų vietoj perdirbimo suskaldant ir gautą skaldą panaudojant keliams tiesti ir kt.

Proaktyvi komunikacija su klientais. Klientus reguliariai informuojame apie mūsų vykdomą veiklą elektroniniais naujienlaiškiais, periodiškai vykdome klientų apklausas apie mūsų teikiamas paslaugas – mums svarbu, kaip klientai vertina mus, kaip įmonę, ir kaip vertina mūsų darbuotojus.

„Baltoji banga“ – stambų, vidutinį ir smulkų verslą vienijanti iniciatyva, skatinanti skaidrią Lietuvos verslo praktiką ir raginanti taip pat elgtis ir kitus rinkos dalyvius: skaidriai dalyvauti konkursuose (viešuosiuose pirkimuose) – nepapirkinėjant jų organizatorių ir vertinimo komisijos narių, nesinaudojant nelegaliomis finansinėmis ir nefinansinėmis priemonėmis siekiant savo pranašumo prieš kitus dalyvius; laikytis LR įstatymų ir mokėti numatytus mokesčius;skaidriai atsiskaityti su darbuotojais.

„VSA Vilnius“ ir „Žalgiris“: „Už švarų žaidimą“. 2014 m. pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubu. Bendras mūsų šūkis „Už švarų žaidimą!“, kuriuo siekiame propaguoti skaidrumą futbole ir atliekų tvarkymo versle.

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija – ne pelno siekianti, miestų ir rajonų komunalinių (gatvių bei vietinių kelių tiesimo ir taisymo darbus atliekančių, gatvių, šaligatvių ir vietinių kelių priežiūros, gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimo, teritorijų tvarkymo paslaugas teikiančių), atliekas tvarkančių ir atliekų tvarkymą administruojančių, komunalinės bei atliekų tvarkymo technikos gamybos, techninio aptarnavimo ir prekybos įmonių savarankiška sąjunga, vienijanti jos narius, vykdanti Asociacijos narių uždavinius bei koordinuojanti jų veiksmus siekiant bendrų tikslų.

APĮA – antrinio perdirbimo įmonių asociacija vienija įmones, surenkančias ir/ar perdirbančias antrines žaliavas, siekiant šio verslo sąlygų gerinimo ir tobulinimo bei rinkos skaidrinimo

Daugiabučių namų savininkų bendrijų paslaugų teikėjų asociacija vienija įmones, inicijuojant bendrijų gyventojų iniciatyva steigimą, pagalbą steigiant ir administruojant bendrijas.Suteikta parama 2015 m.

Pavadinimas Suma, eurais
VŠĮ Futbolo klubas Žalgiris 2896
VŠĮ Baltijos šaudybos centras 2316
Asociacija „Investors Forum“ 579
Varėnos r. savivaldybės viešoji biblioteka 231
Visa suteikta parama 6022


Suteikta parama 2016 m.

Pavadinimas Suma, eurais
VŠĮ Futbolo klubas Žalgiris 6000
VŠĮ Baltijos šaudybos centras 1500
Asociacija „Investors Forum“ 579
Asociacija Alytaus Rotary Klubas 400
Varėnos kultūros centras 400
Visa suteikta parama 8879