“VSA Vilnius” atsisako popierinių sąskaitų

Atliekų surinkimo įmonė “VSA Vilnius” atsisako popierinių PVM sąskaitų-faktūrų. Bendrovė savo klientams – gyventojams ir organizacijoms – pradėjo išrašinėti ekologiškas elektronines sąskaitas, kurių nei siuntėjas, nei gavėjas neprivalo atsispausdinti popieriuje.

Daugybė įmonių, siekdamos išvengti pašto išlaidų, sąskaitas klientams siunčia el. paštu, tačiau pagal įstatymus, taip išsiųstos sąskaitos vis tiek turi būti atspausdintos.

“Iki šiol per metus išsiųsdavome apie 115 tūkst. sąskaitų, tam sunaudodavome apie toną popieriaus”, – sakė Jurgita Petrauskienė, UAB “VSA Vilnius” generalinė direktorė. Tokiam kiekiui popieriaus pagaminti, reikia nukirsti 17 didelių medžių.

“Paradoksalu, tačiau mes, atliekų vežėjai, rinkdami kitų šiukšles patys esame reguliarūs teršėjai, kiekvieną mėnesį išplatinantys tonas makulatūros”, – sakė p. Petrauskienė. Jos paskaičiavimais, vien tik visų Lietuvoje veikiančių atliekų vežėjų per metus išrašomos popierinės sąskaitos-faktūros svertų apie 25 tonas.

Siunčiant sąskaitas el. paštu, jų kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas neužtikrinamas taip, kaip reikalauja LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, taigi jos nelaikomos elektroninėmis priemonėmis išrašytomis sąskaitomis ir negali būti saugomos tik elektronine forma.

Tuo tarpu elektroninių sąskaitų kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas užtikrinamas saugiu elektroniniu parašu, kuris yra grindžiamas kvalifikuotu sertifikatu. Įmonės gali ne tik pateikti elektronines sąskaitas internetu, bet ir saugoti jas elektroninėmis priemonėmis visą įstatymų numatytą laikotarpį (Lietuvoje jis siekia 10 metų). Tai sudaro sąlygas sąskaitų siuntėjui ir gavėjui visiškai atsisakyti popierinių sąskaitų spausdinimo ir jų archyvavimo.

Per pirmąjį mėnesį atsisakyti popierinių sąskaitų sutiko 30 proc. “VSA Vilniaus” klientų. Bendrovė siekia, kad iki metų pabaigos ekologiškomis sąskaitomis naudotųsi didžioji dauguma jos paslaugų gavėjų.

Bendrovės “VSA Vilnius” naudojamą sistemą  sukūrė Nyderlandų įmonė “Anachron”, Europos el. sąskaitų sprendimų lyderė. Sistemą įdiegė ir aptarnauja “Anachron” partnerė Lietuvoje UAB „Litas prie lito“.

„Sąskaitų siuntėjas atsiunčia sąskaitų duomenis saugiu kanalu į sistemą, čia sąskaita suformuojama ir pateikiama internetu klientui. Sąskaitas siunčianti įmonė sumoka nedidelį prijungimo mokestį ir toliau moka tik už siunčiamas sąskaitas. Nereikia įsigyti nei programinės, nei techninės įrangos”, – sakė Audronė Sagaitytė, UAB “Litas prie lito” verslo plėtros vadovė.

Papildoma informacija:

Išrašant elektroninėmis priemonėmis PVM sąskaita faktūra turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-82.

grįžti atgal