Maisto (biodegraduojančių) atliekų surinkimas

Surenkame ir priduodame perdirbimui maisto (biodegraduojančias) atliekas.

JUMS SIŪLOME:

 • Maisto atliekų sutvarkymas – nuo 21 eur (be PVM) už Jūsų poreikius atitinkančio, pasirinkto dydžio (30 / 60 / 120 / 240 l) tarą maisto atliekoms kaupti ir aptaravimą. Dėl paslaugų Vilniaus mieste, regione užsakymo ar papildomų klausimų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
 • Pagal kliento poreikius pristatome skirtingų talpų, itin sandarius konteinerius, neleidžiančius sklisti nemaloniems kvapams, tinkamus rinkti greitai gendančioms atliekoms. Naudotas aliejus kaupiamas atskirai nuo kitų atliekų.
 • Konteinerius tvarkome sutartu grafiku arba pagal atskirą susitarimą. Išvežimo periodiškumas priklauso ir nuo susidarančių atliekų kiekio, ir nuo galimybių jas laikyti ne aukštesnėje kaip 4 laipsnių (+4 °C) temperatūroje.
 • Surinkę sukauptas maisto atliekas, atvežame švarius bei dezinfekuotus konteinerius.
 • Atkreipiame dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus* visuomeninio maitinimo įstaigos, maisto produktų gamintojai, prekiautojai privalo maisto atliekas tvarkyti atskirai nuo komunalinių atliekų, jas priduoti rūšiuoti ir perdirbti.

*Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano pakeitimai 2012 m. gruodžio mėn. 1 d. 120 sprendimu numato, kad įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro biologiškai skaidžios gamybos atliekos, įskaitant viešojo maitinimo ir kitose įstaigose susidarančias maisto ruošimo atliekas, netinkamus vartoti maisto produktus, privalo jų nemaišyti su kitomis atliekomis.

Kodėl reikia rūšiuoti?

Rūšiavimo nauda:

  • Perdirbant maisto atliekas, išnaudojant kompostavimo, deginimo ir anaerobinio pūdymo teikiamas galimybes, gaunamos trąšos, šiluma, energija, biodujos.
  • Išvengiama sąvartynuose pūvančių atliekų daromos žalos aplinkai.
   Nemetant maisto atliekų į komunalinių atliekų konteinerius išvengiama blogo kvapo.
  • Nerūšiuojamos biologiškai skaidžios atliekos bedeguonėje sąvartynų aplinkoje tampa šiltnamio efektą sukeliančių metano dujų šaltiniu, teršia dirvožemį ir vandenį.

Saugokime gamtą, vystykime atsakingą verslą!